String Pictures: Washington Street 36 X 72 1986

Washington Street  36 X 72  1986
Washington Street 36 X 72 1986